Donativos IBAN

La teva donació es troba en espera, per poder completar-la, realitza una transferecia bancària amb les dades següents:

Quantitat:

Concepte de la transferència: GAN28781492

IBAN: ES15 0081 1624 1800 0101 3403 / BSAB ESBB