Història

L’Associació Gandhi es va fundar l’any 1984, gràcies a la voluntat la Sra. Mª Rosa Rotllant de Franch, assistent social, i de la Sra. Pilar Crehuet, infermera, que van detectar la necessitat de donar resposta a la necessitat d’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual de la zona i van crear la Llar Residència i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI). 

L’Entitat es va construir a Pla de la Brossa, un terreny de tres hectàrees propietat de la Sra. Maria Escassany i Miquel, marquesa de la Pobla de Claramunt, que va cedir l’ús a l’Associació per desenvolupar la seva activitat i que es va convertir en la seva primera presidenta. Posteriorment l’Entitat va adquirir la propietat dels terrenys.

Al 2002 el Servei Ocupacional d’Inserció es va reconvertir en el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) atesa les necessitats de les persones usuàries.

Finalment, amb la compra dels terrenys, el 2008 es va crear la Fundació Privada Gandhi absorbint els serveis que fins aquell moment depenien de l’Associació Gandhi.

Els fundadors van iniciar el projecte amb el convenciment que la relació amb la naturalesa, lluny de ser una càrrega, significava un tot en la vida de la persona i que permetia el desenvolupament de la persona en els seus diferents àmbits: emocional, cognitiu, físic i relacional. Actualment la fundació ha mantingut aquests valors en el sí de la seva activitat.

Així mateix, l’Entitat va optar des del primer moment per una atenció molt personalitzada limitant la capacitat a un nombre reduït de persones ateses, màxim 25, i un alt rati de professionals.

Amb els anys, la Fundació va anar creixent en nombre de persones usuàries i instal·lacions, donant resposta a les necessitats de l’entorn sense perdre mai l’essència inicial amb la que es va crear. 

Cap al professionalisme sense perdre els valors

L’any 1988 es va incorporar a l’Associació Gandhi el Sr. Magí Borrell, que va contribuir a crear la Comissió Gestora i el Consell Assessor. El 26 de gener de l’any 2000, el Sr. Borrell va ser nombrat President de l’Associació i va iniciar el procés de professionalització de l’activitat de l’entitat, que el seu creixement feia imprescindible, i que va passar per canvis estructurals i la incorporació d’un equip tècnic professional per tal de donar una atenció cada dia de major qualitat. Aquest procés de transformació va portar a Gandhi a passar de ser Associació a Fundació l’any 2008.

El Sr. Magí Borrell va romandre com a president de l’Entitat fins l’any 2018, any en el qual el va substituir la Sra. Marta Borrell, actual presidenta de l’entitat.