El Jardí Terapèutic

La Fundació Gandhi amb la finalitat d’oferir les millors oportunitats a les persones ateses intenta implementar projectes innovadors que persegueixen donar resposta a les seves necessitats.

El Jardí Terapèutic és un projecte que durant el 2021 s’ha fet realitat i ara és un espai més tant de la Llar com del Servei de Teràpia Ocupacional.

S’ha construït a partir del disseny  de Palmlöf Jardines, Servicios Terapéuticos, amb la finalitat d’oferir un espai exterior, segur i confortable per fer teràpies i activitats basades en la natura a aquelles persones que no poden gaudir de la resta d’activitats que oferim.

Volem destacar que aquest disseny està validat científicament per la Universitat d’Agricultura de Suècia, Alnarp i que la metodologia està basada en investigacions i resultats avalats a Suècia i Estats Units.

En aquest projecte hem comptat amb el suport de l’Oficina de la Caixa de Capellades i la Fundació Serra Santamans.