La llar residència

La Fundació Gandhi ofereix serveis residencials a les persones que atenem. La residència compta actualment amb 19 places però es pretén ampliar-la a 24, el màxim previst per assegurar l’atenció personal que desitgem.

La Llar residència és un recurs d’habitatge per a persones amb discapacitat i s’està especialitzat en atendre les persones en fase d’envelliment. La Llar es converteix en casa seva, amb el suport d’un equip professional que vetlla pel seu benestar i autonomia personal. 

Activitats de foment de l’autonomia

Un principi transversal de la Fundació és potenciar l’autonomia de decisió de la persona a partir de les seves capacitats i dels suports que necessiti, per aquest motiu la Llar està organitzada mitjançant la figura de monitors de referència que treballen amb grups de persones ateses específics per tal de fomentar el seu benestar i la seva autonomia, i que s’acaba concretant en una Pla d’Atenció i Vida.

Fomentem que les persones ateses de la fundació facin ús de la seva capacitat per autogestionar-se la vida el màxim possible i participar en les activitats quotidianes diàries com cuina, neteja i ordre segons les seves preferències i sempre amb el suport necessari.

Hi ha persones a qui els agrada cuinar. Altres a qui els agrada decidir quina roba es posaran cada dia i altres que volen tenir les seves pertinences ordenades de determinada manera o decorar-se l’habitació al seu gust. A totes elles se’ls ofereix la possibilitat de prendre les seves decisions i gaudir amb allò que els agrada. 

Així mateix, s’ha creat una assemblea quinzenal on les persones ateses poden comentar les seves preferències en molts àmbits però sobre tot en l’àmbit lúdic i d’oci.

Nous reptes, noves necessitats: l’envelliment

Degut a l’augment de l’esperança de vida de les persones amb discapacitat i, per altra banda, a l’envelliment de les persones ateses de la Fundació, Gandhi s’ha adaptat i ha incorporat nous serveis per assegurar el seu benestar. Des d’infermeria fins a fisioteràpia, la fundació dona resposta a les noves necessitats físiques i de salut de les persones a qui atén.