El model d’atenció

Fundació Gandhi ha apostat des dels seus inicis per a una atenció personalitzada i d’alta qualitat basada en la creació de plans específics d’atenció per a cada persona atesa i un alt rati de professionals per donar resposta a aquestes necessitats.

Aquest model d’atenció es basa en diferents principis claus:

1) Atenció Centrada en la Persona

La Fundació ha iniciat un procés de canvi en el model d’atenció que es basa en el Pla d’Atenció i Vida (PAiV), la Valoració Integral i la Detecció de les necessitats i preferències de les persones ateses. 

Aquest pla es crea entre la persona usuària, els professionals del centre i la pròpia família. 

Així mateix, el nostre equip de monitors treballen conjuntament per detectar dia a dia les necessitats i desitjos de les persones a qui atenem per tal d’adaptar així el Pla a la realitat de la persona en cada moment de la seva vida, cada persona atesa te assignat un Monitor de Referència.

Finalment, de forma quinzenal, totes les persones ateses que vulguin poden participar a una Assemblea amb els professionals del centre on exposen aquelles coses que els agradaria fer, sobre tot a nivell d’oci i lleure, i temes d’organització diària.

2) Una atenció personalitzada

Des dels seus inicis la Fundació Gandhi ha apostat per a una atenció molt personalitzada, necessària per desenvolupar el model d’Atenció Centrada en la Persona. Per aconseguir-ho, la Fundació ha limitat els usuaris del centre a un màxim de 25, per tal d’assegurar una major eficàcia i eficiència dels seus serveis i amb el suport d’un alt rati de professionals /persones ateses.

3) Una atenció centrada en l’envelliment

L’augment de l’esperança de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual ha augmentat de forma exponencial els últims anys. Aquest fet tan positiu ha posat sobre la taula la necessitat d’adaptar els serveis del centre a la nova realitat i a les noves necessitats d’atenció que apareixen amb l’envelliment. 

Entre d’altres, la Fundació està incorporant nous serveis d’atenció especialitzada a la salut com nutrició, infermeria i fisioteràpia i ha adaptat el seu servei de teràpia ocupacional per a que totes les persones hi tinguin ple accés i se’n puguin beneficiar.

4) Una atenció que fomenti la relació amb la comunitat

Des de la Fundació Gandhi es considera que fomentar la relació amb l’entorn immediat de la fundació comporta molts beneficis a les persones a qui atenem de la mateixa manera que permet treballar la sensibilització i inclusió del col·lectiu a la comunitat.

És per això, que s’organitzen activitats amb associacions i altres entitats de l’entorn com la Fundació Finestrelles, el Centre de dia per a gent Gran de Calaf, competicions esportives o activitats intergeneracionals amb les escoles més pròximes. 

Per a les persones a qui atenem és un espai on treballar la seva capacitat relacional i personal i  compartir moments amb altres persones. Per a la societat i l’entorn, és una manera de compartir espais amb les persones amb discapacitat intel·lectual, entendre les seves necessitats i ajudar a fomentar la inclusió social.

5) La relació amb la natura

Des de la nostra fundació, hem apostat per potenciar la relació amb la natura com un espai de desenvolupament personal i benestar psicoemocional. Els nostres resultats ens permeten afirmar que treballar amb la natura aporta grans beneficis a les persones amb discapacitat intel·lectual i ho hem mantingut com un dels valors diferencial de la fundació.