El nostre equip

Actualment la Fundació Gandhi compta amb un equip de 19 professionals, implicat i amb un alt compromís que permet a la Fundació donar un servei personalitzat, pròxim i de qualitat basat en l’Atenció Centrada en la Persona. Vols conèixer-los?

Patronat
El patronat és el principal òrgan de govern, administració i representació de la Fundació Gandhi, d’acord amb allò especificat en els estatuts de la fundació (enllaç als estatuts) i es reuneix cada 3 mesos. Està format per:

Marta Borrell Martí – Presidenta

José Luis Oreiro – Direcció Tècnica i de Psicologia

Marisa Sánchez – Direcció RRHH i Financers

Ariadna Gil – Treballadora Social

Laia Cases – Administració

Mercè Fernàndez – Monitora Responsable de
Cuina i Comandes

Elisabet Grau – Infermera consultora

Susana Piña –
Fisioterapeuta consultora

Equip monitors matí

Maria Martínez

Esteve Olivella

Xavier Lumbreras

Equip monitors tarda

Alicia Torres

Agustín Chaparro

Glòria Muñoz

Equip monitores de nit

Victòria Gámiz

Laura Garcia

Mari Mellinas

Rufina Sayavera

Inés Romeu

Equip monitores Corretorns

Marc Granado

Inés Romeu

Olga Romero

Roger Martínez

Isabel Garibaldi