El nostre equip

Actualment la Fundació Gandhi compta amb un equip de 19 professionals, implicat i amb un alt compromís que permet a la Fundació donar un servei personalitzat, pròxim i de qualitat basat en l’Atenció Centrada en la Persona. Vols conèixer-los?

Patronat
El patronat és el principal òrgan de govern, administració i representació de la Fundació Gandhi, d’acord amb allò especificat en els estatuts de la fundació (enllaç als estatuts) i es reuneix cada 3 mesos. Està format per:

Marta Borrell Martí – Presidenta

Laia Cases – Sotsdirectora

Marisa Sánchez – Direcció RRHH i Financers

Ariadna Gil – Treballadora Social

Marc Granado – Responsable temes de salut i monitorr

Susana Piña – Fisioterapeuta consultora

Equip monitors matí

Maria Martínez

Esteve Olivella

Xavier Lumbreras

Equip monitors tarda

Alicia Torres

Roger Martínez

Glòria Muñoz

Equip monitores de nit

Laura Garcia

Mari Mellinas

Rufina Sayavera

Inés Romeu

Equip monitores Corretorns

Mercè Fernàndez

Olga Romero