Nosaltres

La Fundació Gandhi és una fundació privada sense ànim de lucre al servei de les persones amb discapacitat intel·lectual.

La Fundació disposa d’un Servei de Llar Residència i Servei de Teràpia Ocupacional (STO) creats amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, el benestar i l’autonomia de les persones a qui dedica la seva raó de ser.

Així mateix, realitza una important labor de sensibilització i inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual a la comunitat.

Des dels seus inicis, la Fundació Gandhi va basar la seva atenció terapèutica en potenciar la relació amb la naturalesa i l’entorn. Situada a la localitat de la Torre de Claramunt, la Fundació disposa d’un espai natural i uns jardins que fomenten el vincle amb l’exterior, la natura i els animals, amb tots els beneficis físics, emocionals i cognitius que això comporta. Actualment està entomant un nou repte, adaptar els seus serveis a les noves necessitats derivades del procés d’envelliment de les persones ateses.

Missió, visió i valors

MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual a partir de:

 • El respecte a la dignitat, el reconeixement de les capacitats i potenciant l’autonomia de decisió i la independència funcional, amb els suports necessaris per fer-ho, de cada persona.
 • Uns serveis assistencials gestionats sota criteris ètics i professionals de
  qualitat i d’excel·lència.

VISIÓ

Volem que la Fundació Privada Gandhi sigui una entitat de referència en el nostre entorn i en el àmbit de l’atenció a persones amb Discapacitat Intel·lectual a partir de la gestió de serveis basats en els principis de l’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP) que fomentin la dignitat, l’autonomia, la independència i la integració social i comunitària de les persones ateses.

VALORS

 • La persona atesa com a eix: A partir del respecte a la dignitat, la singularitat, el foment de l’autonomia de decisió i de la independència funcional i el reconeixement de les fortaleses i capacitats de les persones ateses.
 • Ètica i professionalitat: Com a elements fonamentals del nostre model d’atenció i de gestió.
 • La responsabilitat: Tenim la voluntat de donar resposta a la confiança que les persones ateses i les seves famílies dipositen en nosaltres.
 • La natura: La relació amb la naturalesa significa un tot en la vida de les persones que permet el desenvolupament en els seus diferents àmbits: emocional, cognitiu, físic i relacional
 • La prevenció de l’envelliment patològic: A través de propostes d’activitats amb sentit per a les persones ateses que faciliti el manteniment de les capacitats i la prevenció de l’envelliment patològic.
 • La integració: Volem participar activament de la realitat social i cultural del nostre entorn comunitari com a element clau de la inclusió social de les persones ateses.
 • L’humanisme: Entenem la nostre feina a partir del interès per centrar-se en la persona i en el significat que aquesta dona a la seva pròpia experiència; la dignitat de la persona com a valor central; l’atenció a les característiques específicament humanes com la capacitat de decidir, la creativitat o la necessitat d’autorrealització; l’interès en el desenvolupament ple del potencial inherent a cada persona; i la idea de persona tant en relació a com es descobreix a si mateixa, com en la seva interdependència amb els altres.