Som transparents

Informació sobre l’entitat:

Informació econòmica

Patronat

El patronat és el principal òrgan de govern, administració i representació de la Fundació Gandhi, d’acord amb allò especificat en els estatuts de la Fundació i es reuneix cada 3 mesos. Està format per

  • Marta Borrell Martí – Presidenta
  • Carles Tarrida Juncà – Vicepresident
  • Javier Borrell Martí – Secretari
  • Bernat Gaisser Torné – Vocal
  • Montserrat Clarasó Reventós – Vocal
  • Jaume Capdevila Mas – Vocal