El servei de teràpia ocupacional

El servei de teràpia ocupacional. Està format per activitats d’ocupació terapèutica, la finalitat de les quals és potenciar les capacitats de les persones a qui atenem, ja siguin físiques, cognitives, emocionals, relacionals o d’inclusió. No és, a diferència del que es creu, una feina.

Per aconseguir-ho, es crea un pla personalitzat per a cada persona atesa (enllaç al model d’atenció) en el qual es tenen en compte les necessitats de desenvolupament i autonomia de la persona així com les seves preferències personals i que es crea entre els professionals, la pròpia persona i la seva família.

A la Fundació Gandhi disposem de programes de teràpia ocupacional molt diversos que ens permeten adaptar-nos a cada persona i ajustar els objectius terapèutics a les necessitats de cada una.

Vols saber quins són?